Kleine BHV blusmiddelen

Prijs: 49,50 per persoon, exlusief 21% btw

Doelgroep
Werknemers die deel uitgaan maken van een BHV-organisatie
Doelstelling
Na het volgen van deze cursus heeft de cursist kennis van en/of vaardigheid in:
- De gevaren van een brand onderkennen
- De verschillende blusmiddelen en voor welke brand deze geschikt zijn

Inhoud
Teneinde de voornoemde doestelling te realiseren, komen tijdens de cursus de volgende onderdelen aan de orde:
- Branddriehoek
- Brandstadia
- Vloeistof en gasbranden
- Elektra
- Verbrandingsproducten
- Brandklassen
- Soorten kleine blusmiddelen
- Gevaren bij brand
- Rook
- Eigen Veiligheid
- Veiligheid van anderen

Duur
De cursus bestaat uit 1 dagdeel van 3 uren.

Programma
Het definitieve programma kan eventueel in onderlinge overleg worden vastgesteld.

Datum
In overleg vast te stellen. Hierbij is veel mogelijk.

Aanvangstijden
Mogelijk in onderling overleg vast te stellen.