Consultant

BOM Consultants analyseert voor en adviseert bedrijven, instellingen en overheid bij de zorg voor arbeidsomstandigheden en brandveiligheid. Ook kunnen hogere en/of middelbaar veiligheidskundigen worden gedetacheerd voor daadwerkelijke hulp op parttime basis of voor tijdelijke ondersteuning. Onze adviseurs helpen cliŽnten bij het opzetten van het arbobeleid, arbozorgsystemen, bedrijfsnoodplannen etc. Dit gebeurt op basis van een strikte no nonsense analyse.
Leidraad hierbij vormen de verplichtingen die de Nederlandse wet- en regelgeving oplegt, naast de steeds strenger gedefinieerde Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid, gezondheid en brandpreventie. Van deze gebieden hebben onze adviseurs een up-to-date kennis. Daarbij wordt gestreefd naar synergie met reeds bestaande (zorg)systemen, welke bij onze cliŽnten aanwezig zijn.
Keer op keer blijkt dat deze Copla-aanpak leidt tot de door de cliŽnt gewenste beheersbaarheid van risico's binnen het verantwoordelijkheidsgebied van de cliŽnt. En dit alles op basis van een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

De adviseurs van BOM Consultants kunnen werken op alle niveaus binnen uw organisatie. Zij zullen daarbij steeds gericht zijn op het vinden van oplossingen die voor uw organisatie en voor uw mensen de beste zijn. Dit is mogelijk door de grote deskundigheid van onze adviseurs.

BOM Consultants levert altijd maatwerk. Dit begint met een accurate probleemstelling, gekoppeld aan een heldere omschrijving van het te bereiken doel. Daarop wordt, geheel in overleg met u als opdrachtgever, het uitvoeringstraject gebaseerd. Vanzelfsprekend ontvangt u van ons een offerte met de gespecificeerde begroting van de kosten. Hierbij stellen wij in veel gevallen ook een maximum offerte bedrag vast. U betaalt dan nooit meer dan het maximum offerte bedrag.
Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte, ontvangt u een opdrachtbevestiging en volgt verdere afstemming van de definitieve werkafspraken.

Vaak omvat het uitvoeringstraject ook een aantal bedrijfsgerichte opleidingen en trainingen. Hierbij onderscheiden wij twee fasen. In de eerste fase vindt de ontwikkeling van het lesmateriaal plaats en worden afspraken gemaakt betreffende cursuslocatie, docenten, gastsprekers etc. In de tweede fase vindt de daadwerkelijke overdracht van kennis plaats. Iedere opleiding en training wordt altijd afgesloten met een evaluatie. Deze evaluatie wordt met u als opdrachtgever besproken.
BOM Consultants beschikt over een grote hoeveelheid "interne" kennis. Maar ook wij kunnen niet alles of weten niet alles. Daarom beschikken wij over een groot netwerk van relaties die wij kunnen inschakelen als dit nodig mocht zijn. Met een aantal van onze relaties hebben wij formele samenwerkingsovereenkomsten. Doel hiervan is om u als cliŽnt zo snel en zo volledig mogelijk te helpen.
Daarbij blijven echter altijd de eigen identiteit van onze cliŽnt, onze partner en BOM Consultants vooropstaan. Zaken doen met BOM Consultants betekent niet dat u verplicht bent met onze partners zaken te doen. Als u echter(ook) zaken doet met ťťn of meer van onze partners, is de onderlinge afstemming optimaal.

BOM Consultants helpt u graag met uw ontruimingsplannen, vluchtwegplattegronden, opzetten van BHV-cursussen, etc.