Kinder EHBO

Prijs: € 49,50 exclusief BTW, per deelnemer.

Doelgroep
Alle medewerkers welke door de Directie zijn aangesteld om zorg te dragen voor de veiligheid en ontruiming van de locatie in geval van een calamiteit en werkzaam zijn of regelmatig in contact komen met kinderen in de leeftijd tussen 0 -12 jaar.

Doelstelling
Het geven van die informatie, welke noodzakelijk is om in geval van calamiteit binnen de organisatie direct handelend op te kunnen treden. Dit gebeurt aan de hand van de door het Ministerie van Sociale Zaken en Wetenschappen opgestelde opleidingsprofiel.
Daarnaast wordt ook ruimschoots gebruik gemaakt van de jarenlange ervaring welke wij als opleider hebben met specifieke risicos en gevaren die het gevolg zijn van omgaan en/of werken met kinderen.
Inhoud:
- Intern communiceren in geval van calamiteit
- Adequaat om te gaan met aspecten van ontruiming binnen de kinderopvang
- De 5 belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp te vertalen naar zowel volwassen als kinderen
- De ABC-methode toe te passen bij kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen
- Verstikking, bloeding en/of shock, flauwte, koortsstuipen, een belemmerde ademhaling
- Een circulatie stilstand te herkennen
- Verbandleer, AED, reanimatie

Afronding
De theoretische en de praktische kennis worden getoetst door middel van een examen genomen door het Oranje Kruis.

Programma
Indien gewenst, kunnen wij het programma, in onderling overleg, aanpassen.

Duur
De cursus bestaat uit 1 dagen 4 lesperioden van 45 minuten.

Geldigheid
Wij adviseren u om deze cursus iedere jaar 1 dag te herhalen, om het diploma geldig te houden.

Datum
In overleg vast te stellen, bij voldoende deelname.

Inschrijving
U kunt zich inschrijven doormiddelen van het aanvragen van een inschrijfkaart, of mail uw gegevens door aan: info@bhv-cursus.nl